Tesis Güvenlik (Güvenlik Kamerası, Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri, Yerinde ve Uzaktan Teknik Destek Hizmeti, İthalat İzin Belgesi)

ANASAYFA / FAALİYETLER

Marka Tescil Belgesi
Marka bir veya bir grup üretici ve/veya satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerininkinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, sembol, tasarım, işaret, şekil, renk veya bunların çeşitli bileşenleri olarak tanımlanmaktadır. Markanın korunması bir iş modelinin ya da ürünün geliştirilmesi aşamasından itibaren önemsenmesi gereken bir husustur. Sınai bir hak olan markanın korunması ise tescil ile mümkündür.
Markanın tescil edilmesi ayırt edici nitelik, bir işaretin herhangi bir sebeple diğerlerinden farklı olmasını sağlayan özellikleri ve ögeleri ifade eder. .
Marka başvurusu, fiziki evrak ile ya da çevrimiçi başvuru ile yapılabilmektedir. Başvuruda bulunabilmek için işletmesinin bulunması şartı aranmamaktadır, gerçek kişiler de marka tescil başvurusunda bulunabilmektedirler. Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkına itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine de ‘’Marka Tescil Belgesi’’ verilir.
Marka tescilinin sağladığı korumanın süresi, tescil başvuru tarihi itibaren 10 yıldır. Bu süre, her 10 yılın bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, 10’ar yıllık dönemler halinde ve sınırsız olarak yenilenebilmektedir.