Tesis Güvenlik (Güvenlik Kamerası, Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri, Yerinde ve Uzaktan Teknik Destek Hizmeti, İthalat İzin Belgesi)

ANASAYFA / FAALİYETLER

Kişi Güvenlik Belgesi
Kişinin görevi gereği bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye erişebilmesini veya bunların bulunduğu Kontrollü Oda, Kontrollü Bölge ve diğer gizlilik dereceli yer ve tesislere giriş izni sağlayan belgedir.

Savunma sanayiine ait gizlilik dereceli her türlü anlaşma ile bilgi, belge, proje, malzeme veya hizmetlerin alımını, satımını, üretimini, araştırma ve geliştirmesini, muhafazasını ve depolanmasını yapacak veya yaptıracaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler ve bunların faaliyet gösterecekleri tesisler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre kurulan tesislerdir. Bu tesislerde çalışan personelin kuruluş ve proje güvenliğini sağlamak amacıyla hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda uygun bulunan kişiler için Savunma Sanayi Milli Güvenlik makamınca verilen belgedir.