Tesis Güvenlik (Güvenlik Kamerası, Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri, Yerinde ve Uzaktan Teknik Destek Hizmeti, İthalat İzin Belgesi)

ANASAYFA / FAALİYETLER

İthalat İzin Belgesi
İthalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak amacıyla, ithalat işlemleri İthalat Rejimi Kararı ve bu Karara dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Bu çerçevede, ithalat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ithalat öncesi İthal Lisansı, İzin Belgesi, Uygunluk Yazısı, Gözetim Belgesi gibi çeşitli belgelerin alınması gerekmektedir. Söz konusu belgeler için başvurular ilgili mevzuatlarda belirtilen şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvurular, ilgili firma/kurumların E- imza yetkisine sahip kişileri tarafından E-devlet ve Bakanlığımız E-İşlemler kısmında yer alan İthalat Belge İşlemleri Sistemi (İthalatBİS) üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır.